Welkom op de website van Hervormde Gemeente van Lopik.

Gemeente middag/avond op zaterdag 28 oktober - Za 28 oktober 2017
Graag nodigen we u/jou uit voor een buffet! Een buffet dat is klaargemaakt mede door u en jou! Kook/bak/maak iets lekkers en er ontstaat een heerlijk buffet bereid voor én door de gemeente. Te denken valt aan: een pannetje soep of e... Lees verder >>>

Dit monument mag gezien worden..... - Za 9 september 2017
Een kerk die door de eeuwen veel veranderingen heeft doorstaan, een toren die van hoog naar laag ging, (te) zware klokken en het volledig draaien van het interieur. Via verhalen, een historische fototentoonstelling en diaklankbord komt u meer te ... Lees verder >>>

Bericht uit Betfalva van Ds. Marosi. - Za 26 augustus 2017
Van de Roemenië commissie. In Juni ontvingen we het volgende nieuws uit Betfalva van Ds. Marosi. De eerste 5 maanden van 2017 zijn erg druk geweest. Van 16 tot 20 januari hebben we een oecumenische week georganiseerd met de andere kerken van C... Lees verder >>>

Steunfonds **Behoud Dorpskerk Lopik** - Di 25 april 2017
De rentmeesters starten een steunfonds” Behoud Dorpskerk Lopik”. Vanwege de steeds teruglopende subsidies zijn de kerkrentmeesters begonnen met het zoeken van hulp en financiële ondersteuning. Hier is een apart bankrekeningnummer vo... Lees verder >>>