Jeugddiensten

Al verschillende malen zijn er in de afgelopen jaren jeugddiensten gehouden bij ons in de kerk. Om de verantwoordelijkheid van deze diensten niet alleen bij de predikant te leggen is er  inmiddels een jeugddienstcommissie in het leven geroepen. De commissie wordt gevormd door een afgevaardigde van de kerkenraad en gemeenteleden.
De commissie heeft onder andere de verantwoordelijkheid om:
-      minimaal twee thema/jeugddiensten per jaar te organiseren.
-      het actief betrekken van jongeren bij deze diensten.

De volgende jeugddiensten staan gepland in 2019 op D.V. 3 februari – 16 juni - 10 november.

Vragen of suggesties, mail naar: jeugddiensten@hervormdlopik.nl        


Een hartelijke groet,                       

Ida Wisse, Liselot Buitenhuis en Wim van Ieperen