Kindernevendienst

In 2016 zijn we gestart met de kindernevendienst, wat nieuw is in onze gemeente.
Het doel van de kindernevendienst is om kinderen, naast de gewone kerkdienst, op hun eigen niveau bekend te maken met de verhalen uit de bijbel en hieruit Gods liefde voor hen te laten zien.
De kindernevendienst is bedoeld voor de schoolgaande kinderen van 4+ t/m circa 9 jaar (basisschool groep 6).
Eens per 2 weken is er een kindernevendienst tijdens de morgendienst.
De kindernevendienst wordt gehouden vanaf september t/m juni.
De kindernevendiensten worden gehouden in de benedenzaal van de kerk.
De kinderen gaan eerst met hun ouders naar de kerk en maken een deel van de eredienst mee.
Na de schriftlezing gaan de kinderen naar de benedenzaal en tijdens het collecteren, na de preek, komen de kinderen terug in de kerk.
We vinden het fijn om te starten en hopen dat jullie ook met ons mee gaan om naar de verhalen uit de bijbel te luisteren en daarna zullen we erover doorpraten, of een puzzel of een tekening maken.

Hieronder vind u de data wanneer de kindernevendienst in 2017/2018 gehouden wordt;
7 januari
21 januari
4 februari
18 februari
4 maart
18 maart
8 april
22 april
6  mei of 13 mei
27 mei
10 juni
24 juni (laatste keer van dit seizoen)

Marije Verburg, Wim jr van Ieperen , Rendelina Schep, Christa van Ieperen