Ds Medve en zijn vrouw nemen afscheid na zoveel jaren....... 

Ds Medve en zijn vrouw nemen afscheid van onze gemeente na zoveel jaren verbonden te zijn met onze gemeente.

Terugblik overkomst Ds. Medve, zijn vrouw en Attila.
We kunnen als R.C. en gemeente weer terugzien op een fijne ontmoetingsweek met Ds. Medve en mevr. Medve. We kregen een mailtje dat ze op zaterdagavond weer veilig aangekomen waren. Veel dingen zijn weer besproken en geregeld.
Ds. Medve hoopt in aug. 2010 met emeritaat te gaan. Hij is dan 66 jaar, hij heeft een jaar uitstel gekregen.
Het valt hem erg moeilijk na 36 jaar in Betfalva predikant geweest te zijn afscheid te nemen.
Hij had nog wel jaren dominee willen blijven, had nog genoeg lust en stof tot preken, maar moet zijn plaats afstaan aan anderen, aldus Ds. Medve. Ds. Medve is erg dankbaar de kerk en de pastorie in goede staat achter te laten, door de jarenlange geldelijke ondersteuning van onze gemeente. Ook de vorming van een diaconiepot kenden ze niet, en is voor hun erg belangrijk geworden.
Allereerst ter ondersteuning van de armen, zieken en gehandicapten.
Daarnaast kunnen er ook meer activiteiten plaatsvinden, conferenties, gebedsweken, ouderlingen conferentie, evangelisatie, ook is er een jeugdvereniging gestart en zijn ze op kamp geweest.
Naast de normale jaarlijkse gelden hebben we ook dankzij het legaat en de opbrengst van de rommelmarkt de ouderen en armen ook dit jaar weer 1500 euro extra kunnen geven. Ook volgend jaar en het jaar daarop, als het saldo niet verder terugloopt, hopen we dit te kunnen doen. Dankzij de jaarlijkse bijdrage van de diaconie en de kerkvoogdij  t.b.v. de reispot kunnen we deze overkomsten organiseren, anders zou dit niet mogelijk zijn.
Namens de kerkenraad heeft Ds. Sonneveld een beschilderde dakpan met foto van onze kerk  en een enveloppe overhandigd aan Ds. Medve en zijn vrouw. Ds. Medve bedankt de gemeente, Ds. Sonneveld en de R.C. voor alle gaven, ontmoetingen en steun van de afgelopen jaren en sloot zijn toespraak in de kerk af met de volgende woorden:
“ We hebben veel van uw gemeente geleerd door de gesprekken en ervaringen, over de opbouw van de gemeente, het diaconale werk, maar het belangrijkst waren de gesprekken uit het Woord  van God. Twee gemeenten- één God, twee kudden- één Herder, twee verschillende talen, toch spreken we één taal, de taal van de liefde en genade van God, door de Heere Jezus en de Heilige Geest.”