vrijdag 22 november 2019 - Filippenzen 1:21
Want voor mij is leven Christus en sterven winst. -- Filippenzen 1:21  »lees verder»

 

donderdag 21 november 2019 - Genesis 3:8-9
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ -- Genesis 3:8-9  »lees verder»

 

woensdag 20 november 2019 - Kolossenzen 4:2
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. -- Kolossenzen 4:2  »lees verder»

 

dinsdag 19 november 2019 - 1 Korintiers 1:9
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. -- 1 Korintiers 1:9  »lees verder»

 

maandag 18 november 2019 - Zacharia 7:9-10
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. -- Zacharia 7:9-10  »lees verder»

 

zondag 17 november 2019 - Romeinen 10:4
De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. -- Romeinen 10:4  »lees verder»

 

zaterdag 16 november 2019 - 1 Tessalonicenzen 5:4-6
Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6  »lees verder»

 

vrijdag 15 november 2019 - Jesaja 25:4-5
U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. -- Jesaja 25:4-5  »lees verder»

 

donderdag 14 november 2019 - 1 Timoteus 1:7-8
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. -- 1 Timoteus 1:7-8  »lees verder»

 

woensdag 13 november 2019 - 1 Petrus 3:18
Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. -- 1 Petrus 3:18  »lees verder»