vrijdag 26 april 2019 - Romeinen 6:8-9
Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. -- Romeinen 6:8-9  »lees verder»

 

donderdag 25 april 2019 - Deuteronomium 10:20
Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht. -- Deuteronomium 10:20  »lees verder»

 

woensdag 24 april 2019 - Openbaring 3:12
Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam. -- Openbaring 3:12  »lees verder»

 

dinsdag 23 april 2019 - 2 Petrus 3:17-18
Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen. -- 2 Petrus 3:17-18  »lees verder»

 

maandag 22 april 2019 - 1 Johannes 2:25
En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25  »lees verder»

 

zondag 21 april 2019 - Handelingen 2:24
God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. -- Handelingen 2:24  »lees verder»

 

zaterdag 20 april 2019 - Jesaja 53:4-5
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. -- Jesaja 53:4-5  »lees verder»

 

vrijdag 19 april 2019 - Marcus 15:37-38
Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. -- Marcus 15:37-38  »lees verder»

 

donderdag 18 april 2019 - 1 Johannes 5:1-2
Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. -- 1 Johannes 5:1-2  »lees verder»

 

woensdag 17 april 2019 - Hebreeen 10:19-22
Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. -- Hebreeen 10:19-22  »lees verder»