zondag 20 oktober 2019 - Johannes 7:37-38
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ -- Johannes 7:37-38  »lees verder»

 

zaterdag 19 oktober 2019 - Filippenzen 2:2-3
Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. -- Filippenzen 2:2-3  »lees verder»

 

vrijdag 18 oktober 2019 - Efeziers 3:14-16
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. -- Efeziers 3:14-16  »lees verder»

 

donderdag 17 oktober 2019 - Micha 4:5
Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd. -- Micha 4:5  »lees verder»

 

woensdag 16 oktober 2019 - Jakobus 1:25
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. -- Jakobus 1:25  »lees verder»

 

dinsdag 15 oktober 2019 - Galaten 5:5
Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. -- Galaten 5:5  »lees verder»

 

maandag 14 oktober 2019 - Psalmen 116:7
Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen. -- Psalmen 116:7  »lees verder»

 

zondag 13 oktober 2019 - Psalmen 117:1-2
Loof de HEER, alle volken, prijs hem, alle naties: zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja! -- Psalmen 117:1-2  »lees verder»

 

zaterdag 12 oktober 2019 - 2 Petrus 3:8-9
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. -- 2 Petrus 3:8-9  »lees verder»

 

vrijdag 11 oktober 2019 - 2 Korintiers 1:21-22
Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft. -- 2 Korintiers 1:21-22  »lees verder»