woensdag 26 juni 2019 - 2 Korintiers 13:4
Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht. Wij apostelen zijn net als Christus zwak, maar u zult merken dat wij net als hij leven door Gods kracht. -- 2 Korintiers 13:4  »lees verder»

 

dinsdag 25 juni 2019 - 1 Petrus 5:10-11
Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. -- 1 Petrus 5:10-11  »lees verder»

 

maandag 24 juni 2019 - Jeremia 9:22-24
Dit zegt de HEER: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de HEER, dit land liefde schenk, rechtvaardig en recht, want daar schep ik behagen in – spreekt de HEER. -- Jeremia 9:22-24  »lees verder»

 

zondag 23 juni 2019 - 2 Tessalonicenzen 3:16
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. -- 2 Tessalonicenzen 3:16  »lees verder»

 

zaterdag 22 juni 2019 - Efeziers 6:18
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. -- Efeziers 6:18  »lees verder»

 

vrijdag 21 juni 2019 - Psalmen 121:7-8
De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. -- Psalmen 121:7-8  »lees verder»

 

donderdag 20 juni 2019 - Galaten 3:27
U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. -- Galaten 3:27  »lees verder»

 

woensdag 19 juni 2019 - Romeinen 6:12-14
Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. -- Romeinen 6:12-14  »lees verder»

 

dinsdag 18 juni 2019 - Jesaja 26:3-4
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis. -- Jesaja 26:3-4  »lees verder»

 

maandag 17 juni 2019 - Filippenzen 3:7-9
Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. -- Filippenzen 3:7-9  »lees verder»