dinsdag 28 januari 2020 - Romeinen 8:3-4
Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. -- Romeinen 8:3-4  »lees verder»

 

maandag 27 januari 2020 - Galaten 5:25-26
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. -- Galaten 5:25-26  »lees verder»

 

zondag 26 januari 2020 - Jeremia 32:39-40
Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. -- Jeremia 32:39-40  »lees verder»

 

zaterdag 25 januari 2020 - 1 Johannes 1:5
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. -- 1 Johannes 1:5  »lees verder»

 

vrijdag 24 januari 2020 - 2 Tessalonicenzen 3:5
Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. -- 2 Tessalonicenzen 3:5  »lees verder»

 

donderdag 23 januari 2020 - Jesaja 30:18
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. -- Jesaja 30:18  »lees verder»

 

woensdag 22 januari 2020 - Jakobus 2:1
Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. -- Jakobus 2:1  »lees verder»

 

dinsdag 21 januari 2020 - Marcus 6:34
Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. -- Marcus 6:34  »lees verder»

 

maandag 20 januari 2020 - Spreuken 19:17
Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden. -- Spreuken 19:17  »lees verder»

 

zondag 19 januari 2020 - Hebreeen 10:14
Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. -- Hebreeen 10:14  »lees verder»