Deelgenoten programma bij de GZB.

Verkondigen, toerusting en diaconaat.
Dat zijn de drie pijlers van het GZB-zendingswerk. Om dit te doen steund de GZB wereldwijd verschillende projecten en zend zij zendingswerkers uit. Samen met een groot aantal betrokken gemeente wordt dit gefinancieerd onder andere door het adoptie programma deelgenoten. Via deelgenoten adopteert een kerkelijke gemeente een deel (financiele verantwoordelijkheid) voor een zendingswerker. Als gemeente doen wij mee aan dit deelgenoten programma van de GZB.
Wilt u meer weten over de GZB dan naar hun website.

Zendingsechtpaar Willem-Henri en Ditteke den Hartog.

Via het deelgenoten programma ondersteunen wij de familie den Hartog in Malawi. Elk kwartaal kunnen we in de nieuwsbrieven lezen over het werk van Willem-Henri en Ditteke den Hartog.
Gebedsbrief november 2018

 Willem-Henri en Ditteke hebben ook een blog site. Klik hier op Blogsite Willem-Henri en Ditteke