Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden.
Op de website van de Hervormde Gemeente van Lopik wordt alleen informatie verstrekt over de kerkelijke activiteiten binnen de Hervormde Gemeente van Lopik. Op de toegang tot en het gebruik van de website van de Hervormde Gemeente van Lopik zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. De Hervormde Gemeente van Lopik behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.


Verantwoordelijkheid.
Hoewel de Hervormde Gemeente van Lopik de website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt de Hervormde Gemeente van Lopik geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.
De Hervormde gemeente van Lopik sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Link naar website van derde(n).
Deze website bevat links (verwijzingen of verbindingen) naar websites die door andere
(kerkelijk gelieerde) partijen dan de Hervormde Gemeente van Lopik worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruiksgemak verstrekt en is slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De Hervormde Gemeente van Lopik heeft geen zeggenschap over deze websites en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Links die verwijzen naar websites van commerciële partijen zullen niet worden geplaatst.

Copyright.
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem/hen op te treden.
Op deze site gepubliceerde teksten en afbeeldingen zijn onontvreemdbaar eigendom van de Hervormde Gemeente van Lopik.


Reageren?
Er wordt zeer zorgvuldig aandacht besteed aan de inhoud van de website. Daarom staan we open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen, of komt u fouten tegen, dan horen wij dat graag van u. Mail uw reactie naar de website beheerder van Hervormde Gemeente van Lopik, het e-mail adres is webmaster@hervormdlopik.nl, of stuur uw reactie naar de redactie van de website, het e-mail adres is websiteredactie@hervormdlopik.nl

Verouderde informatie op de website en wat nu?
Het kan voorkomen dat er oude informatie op de website staat, helaas kan dat een keer gebeuren, maar dat is niet de bedoeling.
U kunt dit rechtstreeks melden bij degene die daarvoor verantwoordelijk is.
Een volledige lijst hiervan kunt u hier vinden.


Copyright © 2010 Hervormde Gemeente van Lopik.