Schoonmaken van het Van Dam orgel

In september 2009 is het kerkorgel grondig schoongemaakt door het bedrijf Hendrikse&Reitsma. Alle pijpen zijn uit het orgel geweest en zijn in de werkplaats schoongemaakt. We hebben een aantal weken zonder ons mooie orgel kerkdienst gehouden. 
In ons algemen foto album kunt u de schoonmaak werkzaamheden zien.

Geschiedenis van ons Van Dam orgel

De geschiedenis van het Lopikse orgel hult zich enigszins in nevelen. Bekend is dat het in 1890 aan Lopik werd geleverd, maar men denkt dat het om een gebruikt instrument gaat. Het orgel komt uit de werkplaatsen van de firma Van Dam uit Leeuwarden (1). Gezien hoe het gemaakt is, vergeleken met diverse Van Dam-orgels uit verschillende bouwjaren, kan het van slechts weinige jaren vóór 1890 zijn. Sommige deskundige zeggen zelfs rond 1860 dat het orgel gebouwd is. Het heeft dus of zeer kort een andere bestemming gehad, of werd gemaakt, zonder dat het ooit tot plaatsing ervan is gekomen. Uit de oorspronkelijke disposities2 is af te leiden, dat het zeker bedoeld is geweest voor een wat kleinere kerk dan die van Lopik. Als bijzonderheden kan nog verteld worden dat het orgel op het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee) heeft overwinterd (samen met de bestelde kansel-Bijbel), omdat de boot tijdens het transport ingevroren raakte.

Lees verder >>>