Inzameling gsms en cardridges

Om het nog makkelijker te maken uw cardridges en mobiele telefoons in te leveren is er nu ook een verzamelbak geplaatst bij de hoofdingang van de kerk en in de Schaapskooi. De vertrouwde inzamelingsbak bij het orgel staat er ook nog. Wij rekenen nu op volle bakken, waarvan de opbrengst komt ten behoeve van ons deelgenoten zendingsechtpaar.