Wat is en doet de Jeugdraad

Vanuit iedere club is er een leidinggevende afgevaardigd naar de jeugdraad. De jeugdraad wordt verder aangevuld met de coördinator jeugdwerk en de jeugddiaken. De jeugddiaken is de voorzitter en het aanspreekpunt van de jeugdraad.

De belangrijkste taken van de jeugdraad zijn.
-         Schakel tussen al de clubs die actief zijn binnen het jeugdwerk en de kerkenraad.
-         Is verantwoordelijk voor de aansturing van de clubs.
-         Geeft signalen door uit het jeugdwerk de jeugd en de gemeente.
-         Toets ideeën en ontwikkelt beleid.
-         Bewaakt processen zoals de jeugdakties, kerstcollecte en openingwinterwerk.
-         Meedenken over het informeren van de jongeren, leidinggevenden en de gemeente.

Heeft u vragen dan kunt u altijd mailen naar jeugddiaken@hervormdlopik.nl