Kerkdiensten

Op alle zondagen worden er tweemaal, 's ochtends en 's avonds, kerkdiensten gehouden.
's Ochtends begint de dienst om 9:30.
's Avonds begint de dienst om 18:30.
Naast onze eigen predikant gaan er ook andere predikanten voor in onze gemeente.
In onze kerk worden naast de gewone erediensten ook trouwdiensten en rouwdiensten gehouden in de kerk.
Het gebruik van de kerk gaat altijd in overleg met de kerkrentmeesters.
Voor vragen over het gebruik van de kerk kunt u mailen naar kerkrentmeesters@hervormdlopik.nl