Links.

Hier vindt u een aantal links naar ander organisaties met een korte beschrijving.
Wil u er een link bij hebben, laat het ons dan weten.
Stuur een mail naar  site-aanpasse@hervormdlopik.nl

De Schuilplaats van Lopik
Dit is een centraal in het dorp gelegen ontmoetingsplek voor jong en oud, waar iedereen die daar behoefte aan heeft, welkom is!
We willen er zijn voor onze dorpsgenoten, jong en oud, door het aanbieden van gastvrijheid, steun, rust en aandacht. Dit kan zijn in de behoefte aan ontmoeting met anderen, aan rust en bezinning, aan aandacht en/of hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied.

De tentdagen van Lopik
De Tentdagen bestaat uit leuke dingen zoals zingen, luisteren naar verhalen uit de Bijbel, poppenkast, knutselen, leuke middagen en nog veel meer. Natuurlijk mogen ouders even een kijkje in de tent nemen en een kopje koffie/thee op het terras drinken.

De boekenhoek van De Schuilplaats
Hier kunt u terecht voor al uw christelijke boeken, films, muziek, gifts en veel meer.

De Waarheidsvriend van de Gereformeerde Bond.
De Gerformeerde Bond website.
De Waarheidsvriend is het huisorgaan van de Gereformeerde Bond. Deze verschijnt elke week en heeft een omvang van 24 pagina's. De Waarheidsvriend geeft voorlichting inzake geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook worden regelmatig maatschappelijke vragen behandeld.
Het blad is ingedeeld in vaste rubrieken, welke geschreven worden door de eindredacteur of één van de bestuursleden van de Gereformeerde Bond, en door predikanten uit het land.

De HGJB.
De HGJB wil jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen. Daarom gáát de HGJB voor jongeren. Of nauwkeuriger geformuleerd: voor jongeren in de gemeente. Want de christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond.

De GZB (Gereformeerde Zendings Bond).
De GZB (opgericht op 6 februari 1901) is een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Meer dan 400 gemeenten steunen het werk van de GZB.
Circa 36.000 mensen staan te boek als lid van de vereniging.

De IZB (Inwendige Zendigs Bond).
Gods opdracht is duidelijk: "Maakt alle volken tot Mijn discipelen." Zending begint echter niet pas over de grens. Nederland is zendingsland, want miljoenen Nederlanders kennen Christus niet. Velen van hen wonen in onze straat of behoren tot onze vrienden- en familiekring.

Protestants Christelijke Basisschool "De Regenhoog"
Basisschool 'De Regenboog' is een Protestants Christelijke school. Hij is opgericht in 1932 als de ‘Ds. Bogermanschool’. Na de fusie op 1 augustus 1985 met de kleuterschool ‘De Lentebloem’ kreeg de school haar huidige naam. Onze school is een Protestants Christelijke basisschool.

De PKN.
De Protestantse Kerk in Nederland is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus Christus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron.
Wij als Hervormde Gemeente (op Gereformeerde grondslag) vallen ook onder de PKN.

De Herberg (Pastoraal diaconaal centrum).
De Herberg en de christelijke gemeente. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente.

De Bijbel online.
De Bijbel, Gods Woord voor iedereen die het lezen wil. Met daarbij de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften en veel andere informatie.

Verkade's Dominees Memories.
Wilt u alles weten over waar een dominee staat, heeft gestaan of welke gemeente welke dominee heeft beroepen, dan bent u op deze website op het goede adres.

De Alpha-cursus.
De Alpha-cursus biedt je de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Meer dan elf miljoen mensen wereldwijd hebben met veel plezier Alpha gevolgd. In Nederland gingen ruim 150.000 mensen je voor.

Magazine Leven.nu.
Het magazine Leven.nu verschijnt twee keer per jaar (rond Kerst en Pasen)
en wordt landelijk verspreid door honderden enthousiaste vrijwilligers uit
diverse kerken en christelijke groeperingen.