Pastoraal team

Binnen onze gemeente hebben we een pastoraal team.

Waarom een pastoraal team?
Kinderen, tieners en jongeren hebben duidelijke voorbeelden nodig. Ze hebben volwassenen om zich heen nodig die laten zien dat de relatie met God de basis is voor hun leven. Mensen die voorleven wat het inhoudt een volgeling van Jezus te zijn. Wat zien kinderen, tieners en jongeren van het huwelijk van hun ouders en van relaties tussen andere mensen om zich heen?
Kinderen, tieners en jongeren hebben zoals alle mensen erkenning nodig. Zij hebben een plek nodig waar ze mogen groeien naar volwassenheid. Een plek waar veiligheid is om fouten te mogen maken. Het is belangrijk dat we als gemeente een sfeer van vertrouwen en ruimte voor elkaar creëren. Belangrijk is dat ze ons kunnen vertrouwen. Dat er er acceptatie en begrip is. Dat ze zich veilig voelen in de gemeente.
 
Verder is het belangrijk dat kinderen, tieners en jongeren relaties aangaan binnen de gemeente. Het is goed vrienden te hebben binnen de gemeente. Dat er plaats is om elkaar te ontmoeten. Maar daarnaast is het belangrijk dat er volwassenen zijn binnen de kring van relaties van de jongeren. Daarbij is het van groot belang de kinderen, tieners en jongeren in de gaten te houden die zich binnen de gemeente niet laten zien om welke reden dan ook. We moeten als gemeente creatief blijven in het zoeken naar vormen om de jeugd te bereiken.
Nu beseffen wij ook dat er veel op je af kan komen als leidinggevende. Kinderen, tieners en jongeren die met vragen bij je komen waar je geen antwoord op weet. Of situaties dat je denkt: hier moet ik wat mee, maar wat?? Denk bijv. aan een kind die vertelt dat er thuis veel ruzie is, of vertelt dat ze geslagen wordt. Of een tiener die benoemd zich met occulte zaken bezig te houden. Dit zijn vrij heftige situaties, maar kunnen wel voorkomen.
 
Hiervoor is het pastoraal team opgericht. Wij zijn er ter ondersteuning van de leidinggevenden. Ons doel is dat we de kinderen, tieners en jongeren als gemeente een veilige plek kunnen bieden binnen de gemeente en hier spelen we als leidinggevenden een belangrijke factor in. Heb je dus vragen: bel of mail ons. Mogelijk kunnen wij adviezen geven. Bedenk wel, wij zijn geen hulpverleners. Wij zullen alleen met jullie meedenken. Daarnaast hebben we een sociale kaart beschikbaar, met mogelijke instanties die informatie kunnen geven etc.
 
Hoe zijn wij bereikbaar: