Familie De Groot bezoekt Betfalva

Een verslag met foto's van het bezoek aan onze zustergemeente Betfalva door de familie de Groot kunt u hier downloaden.

 

Dominee Marosi bezoekt Lopik

Dominee Marosi, de nieuwe predikant van onze zustergemeente Betfalva, zal onze gemeente bezoeken van donderdag D.V. 9 oktober t/m donderdag 16 oktober.
In de eerste plaats is het een kennismakingsbezoek aan onze gemeente.
Daarnaast worden de boeken gecontroleerd, de gelden overhandigd en zullen er diverse besprekingen plaatsvinden.
Dominee Marosi is 28 jaar en gehuwd. Zijn vrouw heeft ook een theologische opleiding gedaan en kan door verplichtingen elders helaas niet meekomen.
Hij komt dus samen met Attila, die al jaren als onze tolk fungeert.
We willen dominee Marosi in die week zoveel mogelijk met onze gemeente laten kennismaken. Er zijn al veel activiteiten besproken en sommige moeten nog worden geregeld.
We willen twee keer een ontmoeting met de hele gemeente organiseren en wel na de morgendienst van D.V. 12 oktober koffiedrinken in de “Schaapskooi”en op D.V. 15 oktober   een gemeenteavond eveneens in de “Schaapskooi”.
Op deze avond zullen de gelden overhandigd worden en de diverse gebruikelijke toespraken plaatsvinden.
Ook zal er tijd zijn voor een gezellig samenzijn.
De avond begint om 20.00 uur.
Daarnaast willen we een bezoek brengen bij: een cathchisatiegroep, een jongerenclub, het koor, eventueel de Zondagsschool en de vrouwenvereniging.
We hopen dat u als gemeente beide keren aanwezig wilt zijn. 

Geraniumactie voor Betfalva


Net als in de voorgaande jaren houdt de Roemenie commissie ook dit jaar een geraniumactie. De bestelformulieren worden op D.V. zondag 14 April na de morgen en avonddienst uitgedeeld. Verdere informatie vindt u op het bestelformulier. Doet u allemaal weer mee om deze actie tot een succes te maken.

 


Terugblik sponsor actie 2012 Roemenië Commissie

De sponsor actie van de Roemenië Commissie voor onze zuster gemeente in Bethalva is geslaagd!!!!
Sedert 1992 hebben we als Herv. Gem. Lopik banden met een gemeente in Betfalva in Roemenië. Afgelopen januari kwam de nieuwe predikant van deze gemeente bij ons op bezoek. Opnieuw bleek dat de nood in Roemenië zeer groot is, mede ook door de financiële en economische crisis. Sociale voorzieningen zijn er in Roemenië nauwelijks. Betfalva is in de Roemeense context ook nog eens een arm dorp. In sommige huizen vroor het binnen net zo hard als buiten. We zouden graag willen helpen en ook nog iets extra willen helpen. Echter bleken daarvoor onvoldoende middelen. Daarom ontstond, naar een idee van ds. Sonneveld, de gedachte om een schaatssponsortocht van onze predikant te organiseren, met als thema: verdrijf kou door kou. Deze tocht is afgelopen zaterdag (18 febr.) gereden. Sponsoren was mogelijk door een bedrag per rondje of een vast bedrag toe te zeggen. Ds. Sonneveld reed in een uur tijd 55 rondjes.
De eindstand van de sponsortocht komt daarmee tot op heden op € 3050,--
We willen als Roemeniëcommissie en predikant iedereen hartelijk danken voor zijn sponsorbijdragen. We zijn verrast door het geweldige bedrag. Iedereen reageerde enthousiast. Dit kwam ook tot uitdrukking in een aantal sponsoren met een bijzondere bijdrage. Zo werd het drukwerk om deze actie aan te prijzen gesponsord. De schaatsen van ds. Sonneveld werden op de vrijdag voor de tocht gratis geslepen. Op de dag van het schaatsen werd om 7.45 uur een “krachtontbijt voor grote prestaties” aan de pastorie bezorgd. Ook ontving dominee een bon voor gratis toegang tot “De Vechtse Banen”. Al met al werd het zo een bijzonder evenement.

Nieuws van de Roemenië Commissie

Onze zustergemeente Betfalva in Roemenië.
In 1992 zijn de eerste contacten met Betfalva ontstaan via Ds. v.d. Valk. In 1993 is er een Roemenië Commissie gekomen waarvan 1 van de leden lid is van de kerkenraad.
In 1995 is er een grote gemeenteactie gehouden en in 2000 is de Roemenië Commissie zelf in Betfalva op bezoek geweest.
Daaruit volgde de koorreis met 50 personen naar Roemenië en één van de zanguitvoeringen was in Betfalva, waar we hartverwarmend ontvangen werden.
Vanaf 2002 is Ds. Medve hier in Lopik  regelmatig op bezoek geweest.
Naast de Collecten en giften zijn er nog de geraniumacties en de Plusactie, zangavonden en dropverkoop op de rommelmarkt.

In Betfalva hebben ze een nieuwe dominee, namelijk ds. Demeter. In februari van 2012 is hij hier geweest en we hebben veel gesprekken met hem gevoerd over het reilen en zeilen in zijn gemeente en wat wij hier vanuit Lopik voor hem en zijn gemeente kunnen betekenen.

Het bleek dat de economische situatie de afgelopen jaren erg is verslechterd.

Ieder jaar krijgen de ouderen vanaf 70 jaar een geldbedrag om hout voor de kachel of medicijnen te kopen.
In de loop der jaren is er veel werk verricht aan de kerk en pastorie en het catechisatielokaal.
Daken gerepareerd en van nieuwe dakpannen voorzien.
Daklijsten en dakgoten vernieuwd, muren gepleisterd en geverfd.


Op dit moment is er nog veel geld nodig voor het renoveren van de pastorie aan de binnenkant.
Ds. Demeter heeft nu nog steeds maar één kamer tot zijn beschikking vanaf december 2010.
Het geld was op, per 1 januari 2012 had hij nog 50 euro om te besteden.
We geven nu geld mee voor het vernieuwen van de elektrische installatie.
Er was namelijk al 3 keer brand ontstaan.
Daarna kan de verdere opbouw beginnen.
Er is geen keuken dus daar zullen we als eerste moeten beginnen.


Wij vonden het bijzonder fijn ds. Demeter hier in ons midden te ontvangen en te leren kennen.

Ds Medve en zijn vrouw nemen afscheid na zoveel jaren.......

Ds Medve en zijn vrouw nemen afscheid van onze gemeente na zoveel jaren verbonden te zijn met onze gemeente.
> Lees verder