Stemmen bij volmacht

Ten behoeve van ambtsdragersverkiezingen:
Bij ambtsdragersverkiezingen is het - bij kerkenraadsbesluit van maart 2012 - mogelijk om met een volmacht te stemmen.
Deze volmacht geldt alleen voor de partner of familie in de eerste graad van verwantschap. Elke stemgerechtigde kan maximaal één gevolmachtigde stem uitbrengen. Het volmachtformulier kunt u downloaden door hier te klikken.