Visie en beleidsplan

Het opstellen van een beleidsplan is, zoals aangegeven in de kerkorde, een taak van de kerkenraad.
Het beleidsplan is een nuttig hulpmiddel voor het bestuur van de gemeente, ten dienste van gemeente. Het gaat hierbij om het verwoorden van de visie op de gemeente, standpunten over concrete onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen. Het verwoorden van deze zaken in een beleidsplan komt bij wisselingen binnen de kerkenraad ook de continuïteit en de overdracht van verantwoordelijkheden ten goede.
Klik hier voor het beleidsplan 2015-2018 voor het beleidsplan zoals het op de gemeenteavond van 19 november 2014 aan de gemeente voorgelegd is en per 1 januari 2015 van kracht geworden is. Met daarbij een link naar bijgevoegde bijlage.