Vrouwenvereniging "Lydia" iets voor jou / mij ???

Kijk even naar onze flyer want het is echt iets voor jou en mij.
 

Vrouwenvereniging "Lydia"

Een nieuw seizoen is begonnen. Op donderdag 21 september was de Bondsdag in De Veluwehal te Barneveld. Een aantal leden is hier geweest.
Op dinsdagavond 26 september was onze startavond. Voor deze avond hadden we een spreekster van de Nederlands Patiëntenvereniging uitgenodigd. Rineke Heij, medewerkster van de afdeling Advies & Toerusting van de NPV en coördinator van de NPV-Levenswensverklaring vertelde ons voor de pauze over wat de NPV doet; met welke thema’s de NPV zich bezig houdt; of en wanneer je gebruik kunt maken van de NPV.
Na de pauze kregen we meer te horen over het thema:
“Nadenken over ‘later’. De NPV-Levenswensverklaring: kapstok voor een goed gesprek!”
Nadenken en praten over het levenseinde doen we wellicht liever niet. Er kunnen echter wel tal van vragen spelen rondom het levenseinde. Vragen over het belang van een wilsverklaring, over wie er beslist als er keuzes gemaakt moeten worden, maar je bent zelf niet meer wilsbekwaam. Wat is een NPV-Levenswensverklaring en wat is het verschil met een Levenstestament?
Tijdig nadenken over eigen wensen rondom het levenseinde is niet alleen belangrijk als je oud(er) bent. Juist als het nu nog niet van toepassing is, kan je je wensen vastleggen en duidelijk maken aan je naasten. Een wilsverklaring, zoals de NPV-Levenswensverklaring kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Na deze startavond zullen we starten met de Bijbelstudies. Dit jaar gaan de Bijbelstudies over het leven van Johannes de Doper. Ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden zal de Bijbelstudies met vragen verzorgen. We zien dat God een nieuw begin maakt. Al eeuwen sinds Maleachi lijkt de HEERE er het zwijgen toe te doen. En dat terwijl God beloofd heeft dat er een vervolg komt: een engelbode zal voorafgaan aan de komst van de Heere naar Zijn volk. In Maleachi 4 horen we van een Elia-gestalte die voorafgaat aan de komst van de Messias zelf. God denkt aan Zijn verbond; Hij houdt getrouw Zijn Woord.  Zacharias en Elizabeth krijgen ongedacht gezinsuitbreiding. Johannes zal de naam zijn van het kind: de Heere is genadig. Met het optreden van Johannes de Doper en met zijn voorbereidende taak als heraut en wegbereider breekt een nieuwe heilstijd aan. Het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus. Zo geldt ook voor nu: waar God lijkt te zwijgen of wordt doodgezwegen kan God uit het niets een opwekking geboren laten worden. In de weg van geloof en bekering ontvangen we toegang tot het Koninkrijk van God.

We nodigen u/jou uit om samen Gods Woord te onderzoeken. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. Wij komen bijeen op de hier onderstaande data van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Schaapskooi.

Di. 26sept.17 Openingsavond Presentatie: NPV.
Di. 10 okt.17 Hervormde Vrouw mei nr. Bijbelstudie 1
Di. 24 okt.17 Hervormde Vrouw juni nr. Bijbelstudie 2
Di. 07nov.17 Hervormde Vrouw juli/augustus nr. Bijbelstudie 3
Di. 21 nov.17 Hervormde Vrouw september nr. Bijbelstudie 4, Bestuursverkiezing / kwis     
Di. 28 nov.17 Hervormde Vrouw oktober Bijbelstudie 5
Di. 12 dec.17 Hervormde Vrouw, uitz. Kerktelefoon Advent/kerstviering, meditatie: Ds. A.J. Sonneveld
Di. 09 jan.18 Thema avond Lezing: Ds. A.J. Sonneveld
Di. 23 jan.18 Hervormde Vrouw november nr. Bijbelstudie 6
Di. 06 febr.18 Hervormde Vrouw december nr. Bijbelstudie 7
Di. 20 febr.18 Hervormde Vrouw januari nr.  Bijbelstudie 8
Di. 06 mrt.18 Hervormde Vrouw februari nr. Bijbelstudie 9
Di. 20 mrt.18 Hervormde Vrouw maart nr. Bijbelstudie 10
Di. 27 mrt.18 Hervormde Vrouw, Uitz. Kerktelefoon Paasviering, Jaarverslag
Di. 10 apr.18 afsluiting seizoen  
21-9-2017 Bondsdag  te Barneveld  
20-2-2018 Thema ochtend in Lekkerkerk  

 

Namens het bestuur van de vrouwenvereniging,
Mevrouw G. Sonneveld- van Laar