De zangkoren

De koorrepetities worden op de volgende tijden gehouden:
Kinderkoor “de Morgenster” o.l.v. Reijco Roseboom van 18.45 uur tot 19.15 uur.
Kinderen vanaf 4 jaar mogen al komen meezingen.
Klein koor “Hosanna” o.l.v. Willem van Beek van 19.15 uur tot 2010 uur.
Gemengd koor “Scheppingsgave” o.l.v. Willem van Beek van 2015 uur tot 22.15 uur.

Komt u ook meezingen?

De zangvereniging bestaat uit drie koren, namelijk:
kinderkoor “De Morgenster”,
kleinkoor “Hosanna” en
gemengd koor “Scheppingsgave”.

Het is nu bijna veertig jaar geleden dat een aantal mensen uit onze kerk besloten tot de oprichting van een gemengd koor. In eerste instantie werd er geoefend in de consistorie van onze kerk. Na verloop van tijd groeide het koor en werd er in de kerk geoefend.
Momenteel heeft het gemengde koor ca 45 leden.
Het kinderkoor werd vijf jaar later opgericht. Op dit moment telt het kinderkoor ongeveer vijfentwintg leden.
Op een gegeven moment voelden en aantal jongeren zich te oud voor het kinderkoor en werd er een jeugdkoor opgericht. Het grote probleem was echter het aantal jongens. Toen dat terugliep en het aantal jeugdige ouderen te oud werden, werd het jeugdkoor omgezet in  het kleinkoor, welke nu ongeveer twintig leden telt.
Het kinderkoor staat onder leiding van Reijco Roseboom.
Het kleinkoor en het gemengde koor staan onder leiding van Willem van Beek
Jaarlijks vinden er met de hoogtijdagen uitvoeringen plaats in onze kerk. Daarnaast verlenen we medewerking aan uitvoeringen in de regio.
Hoogtepunt was voor ons de koorreis naar Roemenië waar we met vijftig personen in de leeftijd variërend van 13 tot en met 80 jaar onze zustergemeente Betfalva bezochten en we ook diverse uitvoeringen hebben mogen geven.

Elke donderdag repeteren de koren in onze kerk.
Het kinderkoor van 18.45uur tot en met 19.15 uur.
Het kleinkoor van 19.20 uur tot en met 20.10 uur.
Gemengde koor van 20.15 uur tot en met 22.15 uur.

Doelstelling van onze koren: zingend evangeliseren.
U, jij bent van harte uitgenodigd om met ons mee te zingen.
Luther zei: “Zingen is tweemaal bidden”. “Bid” u met ons mee?

Het bestuur bestaat uit  de volgende leden:
Leida Huisman, Maarten Kuijf, Anja den Hartog, Jeanette van Soeren, Sophia Roseboom en Gerrit Roseboom.